Ακροριζεκτομή

Apicectomy

Κάποιες φορές, δόντια που έχουν θεραπευθεί ενδοδοντικά (απονευρωμένα) στο παρελθόν, εμφανίζουν ξανά κάποια συμπτωματολογία όπως πρήξιμο, πόνο, μικρό σπυράκι στην περιοχή των ούλων (απόστημα) για διάφορους λόγους.

Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η επανάληψη της απονεύρωσης (ενδοδοντικής θεραπείας) του δοντιού, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να παρέμβουμε και χειρουργικά.

Η χειρουργική θεραπεία (ακρορριζεκτομή) διενεργείται με την πραγματοποίηση τομής στα ούλα στο σημείο που βρίσκεται το κατώτερο σημείο του δοντιού και η φλεγμονή και ακολουθεί καλός καθαρισμός του οστού από τη φλεγμονή, αφαιρούμε το ακρορρίζιο του δοντιού που είναι μολυσμένο και κάποιες φορές κάνουμε έμφραξη στο κάτω μέρος της ρίζας ώστε να κλείσουμε ερμητικά το ριζικό σωλήνα του δοντιού.

Έτσι θεραπεύεται η συμπτωματολογία του δοντιού και παραμένει με επιτυχία στο στόμα.

Apicectomy
Apicectomy
Apicectomy
Apicectomy
Δείτε επίσης
Διαμοιραστείτε
Μενού