Ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου

Sinus Lift

Τα ιγμόρεια είναι αεροφόρες κοιλότητες που εντοπίζονται στην οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου. Η εσωτερική τους επιφάνεια επενδύεται από μία ελαστική μεμβράνη. Μετά την εξαγωγή οπίσθιων δοντιών της άνω γνάθου, τα ιγμόρεια αρχίζουν να μεγαλώνουν σε βάρος του οστού της άνω γνάθου με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αρκετό κόκκαλο για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Στην περίπτωση αυτή προκειμένου να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε σωστού μεγέθους εμφυτεύματα μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο της ανοιχτής ή κλειστής ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου.

Στην τεχνική της ανοικτής ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου, δημιουργούμε ένα «οστικό παράθυρο» μέσα από το στόμα στην περιοχή που θέλουμε να αναπλάσουμε και προσεγγίζουμε τη μεμβράνη που επενδύει το εσωτερικό του ιγμορείου. Με προσεκτικούς χειρισμούς, την ανασηκώνουμε και γεμίζουμε το κενό με κατάλληλο οστικό μόσχευμα (αυτογενές ή ξενομόσχευμα). Μετά από ένα διάστημα αναμονής 4-6 μηνών, δημιουργείται στην περιοχή οστό στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα που επιθυμούμε. Σε κάποιες περιπτώσεις η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται ταυτόχρονα με τη διαδικασία της ανύψωσης του ιγμορείου.

Sinus Lift

Στην τεχνική της κλειστής ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου, η θέση όπου θα τοποθετηθεί το εμφύτευμα δεν παρασκευάζεται με περιστροφικά εργαλεία αλλά με ειδικά διαμορφωμένους οστεοτόμους. Οι οστεοτόμοι αυτοί εφαρμόζονται διαδοχικά στο οστό και με ήπιες κινήσεις παρασκευάζεται η θέση του εμφυτεύματος. Ταυτόχρονα το οστό δεν αφαιρείται αλλά μαζεύεται στο κάτω μέρος της κοιλότητας και συμπιέζεται προς τα πάνω μαζί με τη μεμβράνη του ιγμορείου. Κάποιες φορές είναι απαραίτητη και η τοποθέτηση επιπλέον οστικού μοσχεύματος. Στο τέλος τοποθετείται στην ίδια συνεδρία και το εμφύτευμα.

Sinus Lift

Dental Implants
Δείτε επίσης
Διαμοιραστείτε
Μενού