Αποκάλυψη εγκλείστων δοντιών

Enclosed teeth

Πολλές φορές ορισμένα μόνιμα δόντια παραμένουν μέσα στο οστό με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ανατολή τους και να δημιουργείται ορθοδοντική ανωμαλία. Η καθυστέρηση της ανατολής των δοντιών οφείλεται σε διάφορους λόγους όπως ενδοκρινικά αίτια, υπεράριθμα δόντια, σε οδοντώματα κ.ά. Τα δόντια τα οποία συνήθως εμφανίζουν αυτά τα προβλήματα είναι οι κυνόδοντες της άνω γνάθου, οι προγόμφιοι της κάτω γνάθου καθώς και οι πλάγιοι τομείς της κάτω γνάθου. Στις περιπτώσεις αυτές για μια επιτυχημένη θεραπεία είναι απαραίτητος ο συνδυασμός χειρουργικών και ορθοδοντικών μεθόδων.

Η διαδικασία που ακολουθείται συνήθως περιλαμβάνει την τομή στα ούλα, την αφαίρεση του οστού που καλύπτει το επάνω μέρος του έγκλειστου δοντιού και την τοποθέτηση ορθοδοντικών brackets με σκοπό την άσκηση δυνάμεων στα δόντια αυτά και την έλξη στην κανονική τους θέση. Εάν υπάρχουν ακόμα νεογιλά δόντια θα πρέπει να αφαιρεθούν. Ακολούθως ο ασθενής παραπέμπεται στον ειδικό ορθοδοντικό για την περαιτέρω θεραπεία.

Δείτε επίσης
Διαμοιραστείτε
Μενού