Αθλητικός νάρθηκας προστασίας

Mouthguard

Αθλητικός νάρθηκας προστασίας

Το 30% των τραυματισμών στην περιοχή της κεφαλής συμβαίνει κατά την αθλητική δραστηριότητα. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των τραυματισμών αφορά στην περιοχή του στόματος, δηλαδή στα δόντια και στους γειτονικούς μαλακούς και σκληρούς ιστούς με σοβαρές επιπτώσεις για τον αθλητή. Επιπρόσθετα, ένα κτύπημα στην στοματοπροσωπική χώρα μπορεί να προκαλέσει κατάγματα οστών στην περιοχή του προσώπου (ζυγωματικά, ρινικό, κάτω γνάθος. Επίσης, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες, ο κόνδυλος είναι η πιο ευπαθής περιοχή της κάτω γνάθου. Κατάγματα σ’ αυτήν την περιοχή μπορούν να προκαλέσουν μακροπρόθεσμα, προβλήματα παραμόρφωσης του προσώπου. Στα παιδιά, κατάγματα του κονδύλου μπορούν να εμποδίσουν την ανάπτυξη του κάτω μέρους του προσώπου.

Το 80% των τραυματισμών στα δόντια δέχονται τα 4 πρόσθια άνω δόντια (οι τομείς της άνω γνάθου). Αθλητές με οδοντογναθικές ανωμαλίες και κακή σύγκλειση των δοντιών και των γνάθων, καθώς επίσης με χείλη που αδυνατούν να παραμείνουν κλειστά και να προστατεύσουν τα δόντια εμφανίζουνε μεγαλύτερη συχνότητα οδοντικών τραυματισμών. Επίσης, έχει παρατηρηθεί σε άτομα που έχουν δεχθεί οδοντικό τραυματισμό, ότι ο κίνδυνος να επαναληφθεί τραυματικό επεισόδιο αυξάνεται στο 49%.

Στα προληπτικά μέσα για τη μείωση του επιπολασμού και της βαρύτητας των οδοντικών και γναθοπροσωπικών τραυματισμών περιλαμβάνονται τα κράνη, οι προσωπίδες και οι αθλητικοί στοματικοί νάρθηκες προστασίας. Ο αθλητικός στοματικός νάρθηκας είναι ένα ενδοστοματικό, κινητό μηχάνημα το οποίο κατασκευάζεται από ειδικό ελαστικό υλικό με αντοχή στην παραμόρφωση, η χρήση του οποίου βοηθάει στον περιορισμό του τραυματισμού των δοντιών, της κροταφογναθικής άρθρωσης, των οστών της άνω/κάτω γνάθου και τέλος των ενδοστοματικών και περιστοματικών ιστών. Ο προστατευτικός νάρθηκας θα πρέπει να κατασκευάζεται υπό την επίβλεψη του οδοντίατρου και το τελικό προϊόν θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες ιδιότητες και προδιαγραφές:

1) Να έχει κατασκευαστεί μετά από τη λήψη αποτυπώματος των δοντιών του αθλητή.

2) Να έχει κατάλληλο πάχος σε όλες τις περιοχές του νάρθηκα για να εξασφαλίσει απόσβεση των δυνάμεων μετά από κτύπημα.

3) Να έχει ισορροπημένη σύγκλειση όταν τα δόντια έρχονται σε επαφή.

4) Να είναι φτιαγμένος από εγκεκριμένα υλικά.

5) Να ελέγχεται συστηματικά από τον οδοντίατρο.

Mouthguard
Mouthguard
Mouthguard
Mouthguard
Mouthguard
Δείτε επίσης
Διαμοιραστείτε
Μενού