Εκτομή χαλινού άνω ή κάτω χείλους και γλώσσας

Excision - Removal of Upper Jaw and Tongue

Χαλινός άνω χείλους
Αν τραβήξετε το άνω χείλος προς τα έξω θα παρατηρήσετε μία λωρίδα βλεννογόνου που τρέχει ψηλά σαν σύνδεσμος από τη μέση του άνω χείλους προς τη μέση της άνω γνάθου. Σε κάποιους ασθενείς ο σύνδεσμος αυτός φτάνει χαμηλά μεταξύ των δύο κεντρικών δοντιών και προκαλεί αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα.

Γιατί και πότε πρέπει να κόβεται ο χαλινός άνω χείλους;
Αν ο χαλινός φτάνει μεταξύ των δύο κεντρικών τομέων της άνω γνάθου, αρκετά συχνά ενοχοποιείται για τη δημιουργία ενός διαστήματος (κενού) μεταξύ των δοντιών αυτών. Στο τέλος της ορθοδοντικής θεραπείας και αφού έχει κλείσει το κενό μεταξύ των δοντιών, ο ορθοδοντικός ζητάει συνήθως την εκτομή (κόψιμο-αφαίρεση) του χαλινού ώστε να αποφευχθεί η επανεμφάνιση του διαστήματος αργότερα.

Εκτομή του χαλινού άνω χείλους
Η επέμβαση είναι εξαιρετικά απλή και γίνεται στο χώρο του ιατρείου με τοπική αναισθησία. Μετά την αναισθητοποίηση της περιοχής ακολουθεί η εκτομή του χαλινού, διαδικασία απολύτως ανώδυνη με μηδαμινή ταλαιπωρία για τον νεαρό ασθενή που συνήθως ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μισή ώρα. Μετά το τέλος  της επέμβασης  ίσως αρχίσει να εμφανίζεται ένα μικρό εξωτερικό πρήξιμο στο άνω χείλος και μία ελαφριά δυσφορία. Η φυσιολογική μετεγχειρητική εξέλιξη προϋποθέτει την συμμόρφωση του ασθενή στις οδηγίες που θα του δοθούν μετά την ολοκλήρωση της αφαίρεσης του χαλινού. Τα ράμματα αφαιρούνται μετά από 7-10 μέρες.

Τι είναι ο γλωσσικός χαλινός;
Αν προσπαθήσετε να σηκώσετε τη γλώσσα προς  τον ουρανίσκο θα παρατηρήσετε μία λωρίδα βλεννογόνου που τρέχει σαν σύνδεσμος από τη μέση του εδάφους τους στόματος πίσω από τους κάτω κεντρικούς τομείς, κατά μήκος της κάτω επιφάνειας της γλώσσας  προς την κορυφή της. Σε κάποιους ασθενείς ο σύνδεσμος αυτός είναι κοντός και αρκετά εξεσημασμένος.

Γιατί και πότε πρέπει να κόβεται ο γλωσσικός χαλινός;
Αν ο χαλινός είναι τόσο κοντός ώστε να κρατάει την γλώσσα καθηλωμένη προς το έδαφος του στόματος περιορίζοντας τις κινήσεις της θα πρέπει να κόβεται. Η περιορισμένη κινητικότητα της γλώσσας πολλές φορές προκαλεί δυσκολίες στη μάσηση και στην ομιλία. Η αφαίρεση του γλωσσικού χαλινού συνήθως γίνεται σε σχετικά νεαρή ηλικία ώστε ο ασθενής να μην δυσκολεύεται στην ομιλία και στην εκφορά κάποιων φθόγγων.

Εκτομή του γλωσσικού χαλινού
Η επέμβαση είναι εξαιρετικά απλή και γίνεται στο χώρο του ιατρείου με τοπική αναισθησία. Μετά την αναισθητοποίηση της περιοχής ακολουθεί η αφαίρεση του χαλινού, διαδικασία απολύτως ανώδυνη με μηδαμινή ταλαιπωρία για τον νεαρό ασθενή που συνήθως ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μισή ώρα. Αμέσως μετά το τέλος  της επέμβασης  ίσως αρχίσει να εμφανίζεται ένα μικρό εσωτερικό πρήξιμο κάτω από τη γλώσσα και μία ελαφριά δυσφορία. Η φυσιολογική μετεγχειρητική εξέλιξη προϋποθέτει την συμμόρφωση του ασθενή στις οδηγίες που θα του έχουν δοθεί. Τα ράμματα αφαιρούνται σε 7-10 μέρες.

Δείτε επίσης
Διαμοιραστείτε
Μενού