Γλωσσικά σιδεράκια

Lingual Braces

Τα γλωσσικά σιδεράκια αποτελούν μια σύγχρονη μέθοδο αντιμετώπισης οποιουδήποτε ορθοδοντικού προβλήματος.

Τοποθετούνται στην εσωτερική επιφάνεια των δοντιών, από ορθοδοντικούς που έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση και πιστοποίηση στη χρήση αυτών των μηχανισμών.

Η γλωσσική ορθοδοντική ενδείκνυται κυρίως για ενήλικες που χρήζουν ορθοδοντικής θεραπείας και έχουν έντονο αισθητικό προβληματισμό. Αποτελεί τον πλέον αισθητικό τρόπο για τη διόρθωση ορθοδοντικών προβλημάτων, επιτυγχάνοντας άριστα αποτελέσματα.

Κατά κανόνα, η διάρκεια της θεραπείας με τα εσωτερικά σιδεράκια είναι αντίστοιχη με τη διάρκεια μίας ορθοδοντικής θεραπείας με συμβατικούς μηχανισμούς και εξαρτάται από το αρχικό ορθοδοντικό πρόβλημα του κάθε ασθενή.

Lingual Braces
Lingual Braces
Lingual Braces
Lingual Braces
Δείτε επίσης
Διαμοιραστείτε
Μενού