Οδοντικά Εμφυτεύματα

Dental Implants

Το οδοντικό εμφύτευμα είναι μια τεχνητή οδοντική ρίζα.

Μοιάζει με βίδα και κατασκευάζεται από τιτάνιο, το οποίο είναι βιοσυμβατό υλικό. Τοποθετούνται με ειδική τεχνική στο οστό της γνάθου, για να δημιουργήσουν την βάση πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί το τεχνητό δόντι. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία στο χώρο του ιατρείου.

Για τους περισσότερους ασθενείς η τοποθέτηση των οδοντικών  εμφυτευμάτων περιλαμβάνει δύο φάσεις. Κατά την πρώτη, το εμφύτευμα τοποθετείται μέσα στο οστό (εμφυτεύεται). Για τους πρώτους 3-6 μήνες, μετά το χειρουργείο τα οδοντικά εμφυτεύματα βρίσκονται καλυμμένα από τα ούλα και σταδιακά γίνονται ένα με το οστό της γνάθου (διαδικασία οστεοενσωμάτωσης). Μετά την ενσωμάτωση των εμφυτευμάτων στο οστό ακολουθεί η δεύτερη φάση, αυτή της “αποκάλυψης” των εμφυτευμάτων και πραγματοποιείται η λήψη του αποτυπώματος. Το αποτύπωμα με τις θέσεις των εμφυτευμάτων αλλά και με τα δόντια της άλλης γνάθου πηγαίνει στο εργαστήριο για να κατασκευαστεί η τελική αποκατάσταση. Η ολική διαδικασία από την πρώτη επίσκεψη μέχρι την τελική τοποθέτηση της εργασίας στο στόμα διαρκεί περίπου 4-5 μήνες. Κατά το παραπάνω διάστημα ο ασθενής έχει προμηθευτεί προσωρινά δόντια, ώστε να είναι λειτουργικός και να μην υπάρχουν αισθητικοί προβληματισμοί.

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εμφυτεύματα (βάσεις) τοποθετούνται “άμεσα” μετά την εξαγωγή κάποιου δοντιού, “άμεση εμφύτευση”, και ακόμα περιπτώσεις που τα δόντια τοποθετούνται επάνω στα εμφυτεύματα άμεσα, “άμεση φόρτιση”, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε τον προαναφερόμενο χρόνο (4-5 μήνες).

Επίσης, σε ορισμένους υποψήφιους για τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων, ειδικά σε αυτούς που τα φυσικά δόντια έχουν χαθεί μεγάλο χρονικό διάστημα πριν, υπάρχει μεγάλη απορρόφηση του οστού αλλά και ατροφία των ούλων. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται και προσθήκη οστού ή/και μαλακών μορίων (ούλων), δηλαδή τοποθέτηση οστικών ή/ και ουλικών μοσχευμάτων.

Dental Implants
Dental Implants
Dental Implants
Dental Implants
Dental Implants
Dental Implants
Dental Implants
Dental Implants
Dental Implants
Dental Implants
Dental Implants
Δείτε επίσης
Διαμοιραστείτε
Μενού