Ορθογναθική Χειρουργική

Orthognathic Surgery

Ορθογναθική Χειρουργική – Συνδυασμός Ορθοδοντικής και Γναθοχειρουργικής

Σε περίπτωση έντονων αποκλίσεων των θέσεων των γνάθων, π.χ. έντονος προγναθισμός της άνω γνάθου και κακό δάγκωμα, δεν επαρκεί η συνήθης ορθοδοντική θεραπεία με σιδεράκια. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη και γναθοχειρουργική επέμβαση για την σωστή και πλήρη διόρθωση της σκελετικής δυσαρμονίας. Η γναθοχειρουργική επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Ο σωστή διάγνωση κατά την έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας αλλά και η προσομοίωση του τελικού αποτελέσματος μας επιτρέπει να έχουμε πλήρη εικόνα της εξέλιξης της θεραπείας, αλλά και μία ένδειξη της τελικής εικόνας του προσώπου του ασθενούς. Έτσι είναι απαραίτητη η λήψη αρχικών φωτογραφιών και ακτινογραφιών, όπου με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού ο ορθοδοντικός μπορεί να προσομοιάσει το τελικό αποτέλεσμα.

Τον συντονισμό τον αναλαμβάνει ο ορθοδοντικός σε συνεργασία με τον γναθοχειρουργό που θα πραγματοποιήσει την επέμβαση. Η διαδικασία συνήθως περιλαμβάνει προετοιμασία του στόματος για κάποιο χρονικό διάστημα με ορθοδοντικούς μηχανισμούς, πραγματοποίηση της ορθογναθικής επέμβασης και ολοκλήρωση της ορθοδοντικής θεραπείας συνεχίζοντας με τους ορθοδοντικούς μηχανισμούς.

Η ορθογναθική ορθοδοντική θεραπεία επιλέγεται σε ενήλικες που έχει ολοκληρωθεί η σκελετική αύξησή τους και οι συμβατικοί ορθοδοντικοί μηχανισμοί δεν μας επιτρέπουν τη βελτίωση τους σκελετικού υπόβαθρου. Αν η εμφάνιση του προσώπου δεν είναι βασικός προβληματισμός, αλλά απασχολεί τον ασθενή μόνο το θέμα των σωστών θέσεων των δοντιών, αποφασίζουμε παρέα ποια είναι η πλέον σωστή θεραπεία για τον ίδιο.

Orthognathic Surgery
Δείτε επίσης
Διαμοιραστείτε
Μενού