Οστικά Μοσχεύματα

Dental Implants

Οστικά Μοσχεύματα

Mε το πέρασμα του χρόνου, το οστό των γνάθων στις περιοχές που έχουν χαθεί  δόντια ατροφεί ή απορροφάται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει λιγότερο οστό σε ύψος και εύρος από το αναγκαίο, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν στην περιοχή οδοντικά  εμφυτεύματα.

Οστική Ανάπλαση

Η τοποθέτηση εμφυτευμάτων δεν είναι πάντα εύκολη. Το συχνότερο πρόβλημα είναι να μην υπάρχει επαρκές οστό σε ποιότητα και ποσότητα, ή το υπάρχον οστό να βρίσκεται σε θέση που δεν μας εξυπηρετεί για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Η κυριότερη αιτία για την έλλειψη του οστού είναι η απώλεια των δοντιών. Λόγω της έλλειψης των δοντιών το οστό ατροφεί και απορροφάται. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση δυσκολιών στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το κόκκαλο έχει χαθεί από άλλες αιτίες όπως είναι οι παθολογικές εξεργασίες στις γνάθους, τα τραύματα κ.ά. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, για να γίνει τοποθέτηση εμφυτευμάτων θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ανάπλαση του οστού.

Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση (GBR)

Στις περιπτώσεις που το οστικό έλλειμα είναι μικρό είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η μέθοδος της κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης (GBR). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή το οστικό έλλειμα γεμίζεται με ειδικό υλικό το οποίο ονομάζεται οστικό μόσχευμα. Το μόσχευμα αυτό μπορούμε να το λάβουμε από τον ίδιο τον ασθενή (περιοχή γύρω από τη θέση που θα τοποθετηθεί το εμφύτευμα ή άλλη περιοχή του στόματος) είτε να είναι ξενομόσχευμα ζωικής ή ανθρώπινης προέλευσης το οποίο έχει υποστεί κατάλληλη επεξεργασία και είναι βιοσυμβατό και ασφαλές. Στη συνέχεια το μόσχευμα καλύπτεται με ειδική μεμβράνη ώστε να μην έρθει σε επαφή με τα ούλα της περιοχής και σταδιακά μετατρέπεται σε υγιές οστό. Το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επούλωση του μοσχεύματος κυμαίνεται από 3-6 μήνες. Το εμφύτευμα μπορεί να τοποθετηθεί είτε ταυτόχρονα με το μόσχευμα όταν αυτό είναι δυνατόν, είτε σε δεύτερο χρόνο μετά την επούλωση του μοσχεύματος.

Ανάπλαση οστικού ελλείματος με λήψη block οστού

Σε περίπτωση που το οστικό έλλειμα είναι μεγαλύτερο τότε είναι αναγκαίο να τοποθετηθεί στην περιοχή ένα μεγαλύτερο κομμάτι οστού το οποίο λαμβάνεται από τον ίδιο τον ασθενή. Η λήψη του οστού μπορεί να γίνει είτε μέσα από το στόμα (περιοχή πίσω από τους 2ους γομφίους της κάτω γνάθου, γένειο κ.ά.) είτε εξωστοματικά (λαγόνια περιοχή, κρανίο). Στη συνέχεια το οστό στερεώνεται στην κατάλληλη θέση με ειδικές βίδες τιτανίου και αφήνεται να επουλωθεί. Μετά την πάροδο 4 περίπου μηνών, οι βίδες αφαιρούνται και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές μπορεί να τοποθετηθεί το εμφύτευμα.

Δείτε επίσης
Διαμοιραστείτε
Μενού