Πολλαπλές εξαγωγές και φατνιοπλαστική

Πολλές φορές μετά από τις εξαγωγές των δοντιών η επούλωση του οστού των γνάθων δεν γίνεται ομαλά και έτσι η οδοντοστοιχία, παρότι έχει προσαρμοστεί από τον οδοντίατρο, δεν μπορεί να εφαρμόσει σωστά. Έτσι λοιπόν, είτε στην ίδια συνεδρία με τις εξαγωγές όταν οι ανωμαλίες είναι πολύ εξεσημασμένες είτε μετά από το κατάλληλο χρονικό διάστημα ώστε να έχει ολοκληρωθεί η οστική ανάπλαση μπορεί να γίνει διόρθωση των ανωμαλιών των φατνίων (φατνιοπλαστική).

Η επέμβαση των εξαγωγών και της φατνιοπλαστικής είναι απλή, γρήγορη, ανώδυνη και γίνεται στο χώρο του ιατρείου με τοπική αναισθησία. Μετά την αναισθητοποίηση της περιοχής γίνονται οι εξαγωγές και εφόσον έχει κριθεί απαραίτητο και η λείανση των οστικών ανωμαλιών στις περιοχές των εξαγωγών (φατνιοπλαστική).

Αμέσως μετά το τέλος της επέμβασης και τη συρραφή τοποθετείται η άμεση οδοντοστοιχία και έτσι ο ασθενής καλύπτεται τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά. Σταδιακά εμφανίζεται ένα μικρό εσωτερικό και εξωτερικό πρήξιμο αντίστοιχα με την περιοχή της επέμβασης, μία ελαφριά δυσφορία, ακόμα και ένα τοπικό αιμάτωμα (μελανιά). Τα συμπτώματα χειροτερεύουν τις επόμενες 24-48 ώρες και στη συνέχεια αρχίζουν αργά και σταθερά να υποχωρούν. Η φυσιολογική μετεγχειρητική εξέλιξη προϋποθέτει την συμμόρφωση του ασθενή στις οδηγίες που θα του έχουν δοθεί. Τα ράμματα, αν δεν είναι απορροφήσιμα, αφαιρούνται σε 7 μέρες. Μετά την αφαίρεση των ραμμάτων και την υποχώρηση των συμπτωμάτων, η ολική οδοντοστοιχία τροποποιείται από τον γενικό οδοντίατρο για καλύτερη εφαρμογή.

Δείτε επίσης
Διαμοιραστείτε
Μενού