Περιστατικά

Διερεύνηση άνω γνάθου

Προγναθισμός άνω γνάθου

Πρόσθια ανοιχτή δήξη

Διόρθωση του κανού μεταξύ των τομέων

Προγναθισμός άνω γνάθου

Προγναθισμός άνω γνάθου

Πρόσθια Σταυριειδής Σύγκλιση

Συγγενής Έλλειψη πλαγίων τομέων άνω Γνάθου

Συγγενής Έλλειψη πλαγίων τομέων άνω Γνάθου (ορθοδοντική και τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων)

Συγγενής Έλλειψη τομέα κάτω γνάθου

Συνωστισμός δοντιών

Συνωστισμός δοντιών

Συνωστισμός δοντιών

Συνωστισμός δοντιών

Μενού